Computing

NVIDIA Launches Jetson Nano 2GB Developer Kit; Retails At US$59