Audio

Razer Announces Kraken X; Makes Virtual 7.1 Sound Standard Moving Forward