Automotive

AirAsia X axes four international routes